D’Alesontia huet den 11. Juni zu hirer éischter Bonnympiade agelueden. Bei dësem Intercercle ass et drëm gaangen zesummen e sëlleche flott Spiller ze spillen an um Schluss vum Dag ee Gewënner ze ernennen. D’Wierder huet gutt matgespillt an sou konnte mir eis un engem schéinen Dag mat vill Spaass erfreeën. Owes ass et dunn nach an d’Stad feiere gaange fir dësen Dag gutt auskléngen ze loossen.
Mir waren immens frou, dass esou vill Leit matgemaach hunn an hoffen, dass dir d’nächst Joer nees kommt.