Fir den Ofschloss vum Summersemester 2015 si mir bei schéinem Wierder zu puer an de Bahnhöfchen zu Beuel iesse gaangen. Et war ee gelongenen Owend, deen d’Joer optimal ausklénge gelooss huet.